W gospodarstwie ekologicznym nie mamy zbyt wielu metod zwalczania chwastów. Główną z nich są zabiegi mechaniczne. Mechaniczne zwalczanie chwastów może być skuteczne, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

– należy zwalczać przede wszystkim kiełkujące chwasty; 

– gleba utrzymywana w dobrej kulturze jest łatwiejsza do mechanicznej uprawy; 

– uprawki prowadzone na glebie lekko przesuszonej są bardziej skuteczne; 

– w zależności od zastosowanej rozstawy w uprawie należy dopasowywać szerokości pielników; 

– im węższy jest pozostawiony przez pielnik nieodchwaszczony pasek w przy rzędzie rośliny uprawnej, tym mniejszy pasek pozostawiony jest na pracę ręczną związaną z odchwaszczaniem. Jeden centymetr węższy nieodchwaszczony pasek w uprawie czterorzędowej daje w przeliczeniu powierzchnię 5 arów, co można przedstawić jako 2 cm szerokości i 26 km długości pasek, który wymaga do odchwaszczenia średnio od 10 do 30 godzin pracy ręcznej. Wolniejsze i bardziej precyzyjne przejazdy, szybko się zwrócą w postaci zaoszczędzonych pieniędzy za pracę ręczną. 

– Upraw nie należy odchwaszczać przy zbyt uwilgotnionej glebie, aby uniknąć przyjmowania się chwastów. 

Nie tylko rodzaj zastosowanych maszyn, głębokość ich pracy, ale także pora wykonywania tych zabiegów może mieć wpływ na zachwaszczenie uprawy. Badacze niemieccy ustalili, że po orce i kolejnych bronowaniach w ciemności stopień pokrycia gleby chwastami wynosił zaledwie 2%, podczas gdy w przypadku zabiegów wykonywanych w ciągu dnia wynosił on 80%. Po nocnej uprawie stwierdzono mniejsze zachwaszczenie przytulią czepną, tasznikiem pospolitym, przetacznikiem perskim i rumiankiem pospolitym. Szwedzcy naukowcy stwierdzili natomiast, że bronowanie nocą redukuje ogólną liczbę chwastów o 40% w porównaniu z bronowaniem w dzień, przy czym procentowa obniżka zachwaszczenia jest uzależniona od gatunku. 

W wyniku nocnego bronowania następuje redukcja np. fiołka polnego o 61%, komosy białej o 22%, a rumianku bezpłomieniowego o 22%. Wykonywanie uprawek nocą, dlatego ogranicza zachwaszczenie, że światło wpływa na kiełkowanie nasion chwastów. Stwierdzono, że w czasie słonecznego dnia potrzeba jedynie 1/1000 sekundy (błysk światła), aby pobudzić do kiełkowania nasiona niektórych gatunków. W nocy czas ekspozycji nasion na światło musi wynieść 5 sekund, aby zostały pobudzone do wzrostu. 

Zamiast wykonywać zabiegi nocą, można stosowane urządzenia szczelnie przykryć nieprzepuszczającą światła tkaniną, szczególnie przy ostatnim zabiegu tuż przed siewem lub sadzeniem roślin. 

Skuteczność mechanicznej walki z chwastami jest największa i wynosi 100% jeżeli wykonuje się je przy słonecznej pogodzie, zwalczając kiełkujące chwasty. W przypadku chwastów większych (4 liście właściwe) w tych samych warunkach skuteczność zabiegu wynosi już tylko 80%. 

Odchwaszczanie wykonywane w czasie niepogody (pochmurno i deszczowo) jest skuteczne w 50% jedynie w przypadku kiełkujących chwastów, natomiast chwasty większe o 4 liściach właściwych nie są w ogóle zwalczane (źródło: Laber i Stutzel, 1998). 

Najskuteczniejszym środkiem obniżającym liczebność chwastów jest ich bezpośrednie niszczenie. 

Pamietajmyo również tym że jest w tej chwili bardzo wiele dostępnych na rynku urządzeń i sprzętów rolniczych, takich jak brona chwastownik, które umożliwiają odpowiednie uprawki i mechaniczne niszczenie chwastów. 

Dodaj komentarz