Podsumowanie efektów Go AgriBIO – inwestycje

Zbliża się koniec roku i czas podsumowań dotychczasowych doświadczeń 5 gospodarstw uczestniczących w projkecie GO AgriBIO. Jednym z ważnych elementów projketu, było wsparcie inwestycji w gospodarstwach. Z przekazanych przez Fundację środków zakupione zostały: -2 traktorki (gospodarstwo Jesusa i Marty Santoyo, Czytaj więcej