Deklaracja Praw Chłopów -ważny etap w uznaniu rolnictwa rodzinnego

Po  parunastu latach działań i starań oddolnych organizacji chłopskich, pozarządowych organizacji ekologicznych, aktywistów walczących o prawa człowieka i zwykłych rolników broniących swojej ziemi i prawa do jej użytkowania oraz zachowania, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w końcu w końcu oficjalnie w Czytaj więcej