29 maja 2019  rozpoczyna się Dekada Rolnictwa Rodzinnego. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na wyeliminowanie głodu na świecie, zabezpieczenie żywności oraz promocję zrównoważonego rolnictwa. Ambitny cel „Zero Głodu” ma zostać zrealizowany do 2030 r.

Dekady są projektowane każdorazowo przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu przyciągnięcia uwagi do wybranych kwestii o międzynarodowym znaczeniu. 29 maja 2019 roku ONZ ogłosiło dekadę Rolnictwa Rodzinnego.

Programy dekady będzie realizować IFAD (International Fund for Agricultural Development. Dekada będzie realizowana na bazie 10 ELEMENTÓW AGROEKOLOGII FAO (http://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf). Oddolne Ruchy Społeczne, w tym Nyeleni i La Via Campesina również wypowiedziały się na temat znaczenia Dekady dla drobnych wytwórców żywności.

Wyeliminowanie głodu i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób, którym brakuje podstawowych środków do życia, to też główne punkty listu, jaki Papież Franciszek wystosował do dyrektora Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO prof. José Graziano da Silva.

Ojciec Święty zwraca uwagę, że rodzina w kontekście rolniczym może doprowadzić do przekształcenia porządku społecznego, współpracując z władzami państwowymi na rzecz rozwoju rejonów wiejskich. Kobiety i ludzie młodzi – jak podkreśla Franciszek – powinni odgrywać kluczową rolę w tej misji, ze względu na swój geniusz i energiczność.

Trzeba jednak, aby zainteresowanie i umiejętności młodych ludzi w obszarze rolnictwa były wspierane przez potencjał edukacyjny oraz odpowiednią politykę gospodarczą. Trzeba przejsć od przekazywania wiedzy – mówił Papież – do faktycznego pielęgnowania kultury ekologicznej, która wraz z programami oświatowymi, stylem życia i duchowością mogą stawić opór reżimowi technokracji.

 

Dodaj komentarz