RWS czyli Rolnictwo Wspierane przez Społeczność, to względnie nowa w naszym kraju forma sprzedaży produktów z gospodarstwa bezpośrednio do klienta. Polska nazwa jest tłumaczeniem angielskiego „Community Supported Agriculture” (CSA). System CSA został najpierw spopularyzowany w USA a potem takich krajach jak Niemcy, Austria czy Francja. Opiera się on na bliskim kontakcie, zaufaniu i solidarności grupy konsumentów z rolnikiem i najczęściej stosowany jest w niewielkich ekologicznych gospodarstwach specjalizujących się w uprawie wielu rodzajów warzyw.
Ogólna zasada RWS-ów jest taka, że wszystko co rolnik wyprodukuje w danym sezonie jest przeznaczone dla członków RWS-u, którzy płacą rodzaj abonamentu za cały sezon. W zamian otrzymują co tydzień świeże ekologiczne warzywa wyprodukowane w gospodarstwie. Klienci nie płacą za konkretną dostawę i nie zamawiają towaru co tydzień, po prostu otrzymują to co urosło, w podziale na ilość osób zapisanych do RWS-u. Ten system ścisłej współpracy pomiędzy rolnikiem i odbiorcą stwarza szansę rozwoju bioróżnorodnej , ekologicznej i wysokiej jakości produkcji w małoobszarowych gospodarstwach, zapewniając rolnikom bezpieczeństwo zbytu i godziwe wynagrodzenie. Pozwala też lepiej zaplanować produkcję czy sfinansować inwestycje w gospodarstwie .

Wiele osób zastanawia się jaka jest korzyść dla klientów i czy w ogóle są chętni na taki układ- zapłata z góry za cały sezon wydaje się ryzykowna, jak również brak możliwości zamawiania konkretnego towaru. Dodatkowo towar na ogół jest dowożony do jednego miejsca, gdzie klienci musza się udać, aby go odebrać (co jest dużym ułatwieniem logistycznym dla rolnika). Jednak system RWS zapewnia konsumentowi stały dostęp do warzyw ekologicznych, po cenach niższych niż w handlu detalicznym, większe zróżnicowanie (często uprawiane są gatunki warzyw i owoców rzadko dostępnych na rynku), stałe dostawy raz w tygodniu, możliwość współdecydowania na początku sezonu o kierunkach produkcji i rozwoju, pełny dostęp do informacji o gospodarstwie, metodach uprawy a czasami możliwość udziału w jego pracach. Konsumenci często podkreślają też, że dzięki udziale w RWS-ie dużo bardziej zwracają uwagę na sposób odżywiania, urozmaicają swoje menu, wyszukują nowe przepisy, spożywają regularnie więcej warzyw oraz uczą się o sezonowości. Korzyści są więc zdecydowanie obopólne, i obok kooperatyw spożywczych jest to jedna z dobrze rozwijających się alternatywnych form dystrybucji.

Pierwszy w Polsce RWS testowany był w gospodarstwie ekologicznym przy siedzibie Fundacji AgriNatura, w latach 2012-2014. Od tej pory w środowisku osób zainteresowanych zdrową żywnością bezpośrednio od rolnika pojawiło się wiele takich inicjatyw, i znamy niejedno ekologiczne gospodarstwo które dzięki RWS-owi mogło rozwinąć swoje skrzydła. Produkcja warzyw metodami ekologicznymi i biodynamicznymi wymaga dużych nakładów pracy. Dzięki bezpośredniej relacji z konsumentem może być jednak opłacalna nawet dla niewielkich rodzinnych gospodarstw. Czy któryś z uczestników projektu „Go Agri BIO” zdecyduje się na taki system sprzedaży? Tego jeszcze nie wiemy.

Więcej o RWS-ach i jak je tworzyć, możecie dowiedzieć się z przewodnika opublikowanego przez Instytut Globalnej odpowiedzialności, który dostępny jest pod adresem :
http://igo.org.pl/przewodnik-rws/
Dostępny jest też film pokazujący relacje rolnik-konsument na przykładzie jednego z polskich RWS-ów

Dodaj komentarz