Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określa możliwe do otrzymania dotacje dla rolnictwa ekologicznego. Ogólne zasady dofinansowania w ramach działania " rolnictwo ekologiczne" możemy znaleźć na stronie Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2018/WPRE/RE/ogolne_zasady_2.pdf 

W celu otrzymania dopłat, należy sporządzić z doradcą plan rolno-środowiskowy i wybrać odpowiednie pakiety do realizacji w ramach działania "rolnictwo ekologiczne". Jest 12 możliwych pakietów:

 1. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji; 
 2. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji; 
 3. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji; 
 4. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji:  Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji, Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji;
 5. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji;
 6. Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji;
 7. Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;  
 8. Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji;
 9. Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
 10. Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:  Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji, Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji, Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji;
 11. Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji; 
 12. Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Doradca pomaga dobrać pakiety, każdy z nich ma szczegółowe wymogi (np minimalna obsada drzew na hektar dla upraw sadowniczych). Należy pamiętać że jest to zobowiązanie pięcioletnie.

Wysokość stawek dla każdego pakietu jest nieco wyższa w okresie konwersji niż po otrzymaniu certyfikatu. Ma to poniekąd rekompensować trudności okresu przejściowego, kiedy rolnik nie może jeszcze sprzedawać swoich produktów jako ekologiczne. Stawki dopłat (roczne) określa tabela poniżej:

 

Jak widać, stawki nie są na tyle wysokie aby stanowić wystarczająca motywację do przechodzenia na ekologię. Dlatego też niewielkie gospodarstwa warzywnicze nie zawsze decydują sie na pobieranie dopłat do rolnictwa ekologicznego. Jest to bowiem dodatkowe zobowiązanie, a co za tym idzie dodatkowa dokumentacja i dodatkowe kontrole. Można zdecydować się na uzyskanie certyfikatu lecz nie podejmować zobowiązania w planie rolno-środowiskowym. Jednocześnie, szkoda nie skorzystać z każdej dodatkowej formy wsparcia finansowego. 

Bardzo szczegółowy przewodnik po działaniu "rolnictwo ekologiczne" w PROW 2014-2020 dostępny jest również na stronie Ministerstwa Rolnictwa :

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Broszura+Rolnictwo+ekologiczne.pdf/6bea16c3-41be-e26e-0b49-7209b449a535

Przewodnik został opracowany w 2017 roku. Należy jednak pamiętać że w 2018 wprowadzono rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 5 zmian, które zmieniają możliwości korzystania z poszczególnych pakietów. Wynika to zarówno z doświadczeń wdrażania PROW jak i z uwzględniania niektórych postulatów zgłaszanych przez rolników ekologicznych. Dotyczą one :

-możliwości realizowania zobowiązań ekologicznych tego samego rodzaju w danym gospodarstwie, czyli np. roszerzenia obszaru gruntów objętych danym pakietem rolnictwo ekologiczne w trakcie trwania planu (pod warunkiem że nie jest to zobowiązanie podjęte w tym samym roku). Rolnik może realizować maksymalnie 3 różne pakiety ekologiczne na raz.

-uzależnienie dopłat do uprawy pasz ekologicznych od ilości posiadanych zwierząt

-zmiana obowiązkowego okresu przetrzymywania zwierząt w gspodarstwie ekologicznym

-uszczegółowienie momentu w którym sprawdzane jest wytworzenie produktu dla nowonasadzonych upraw sadowniczych (po 2 lub 3 latach od nasadzenia w zaleznosci od rodzaju upraw)

-rozszerzenie dopłat na uprawę konopii włóknistych (pod warunkiem że nie jest to uprawa na słomę). 

 Szczegółowy opis można znaleźć tutaj : https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiany-w-dzialaniu-rolnictwo-ekologiczne-prow-2014-2020-od-kampanii-naboru-wnioskow-2018-r1 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz