Po  parunastu latach działań i starań oddolnych organizacji chłopskich, pozarządowych organizacji ekologicznych, aktywistów walczących o prawa człowieka i zwykłych rolników broniących swojej ziemi i prawa do jej użytkowania oraz zachowania, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w końcu w końcu oficjalnie w grudniu 2018 roku "Deklarację praw chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich". Chociaz tekst ten nie jest bezpośrednio obowiązujacym prawem, a raczej pewną deklaracją intencji, zobowiązaniem że narody członkowskie będa dążyć do spełnienia zapisów deklaracji, jest to jednak ogromny krok naprzód jeżeli chodzi o uznanie podstawowych praw człowieka odnośnie produkcji żywności, dostępu do Ziemi i zasobów naturalnych i prawa do godnego życia z uprawy Ziemi. Poszczególne punkty deklaracji sprawiają że przeciwstawia się ona pewnym bardzo niekorzystnym trendom wspierającym wielki agrobiznes i rolnictwo przemysłowe oraz wielu ustawom i regulacjom aktualnie obowiazującym, w tym w UE. Pośród szczególnie "rewolucyjnych" zapisków deklaracji,  jak również tych odnoszących się nie tylko do krajów "rozwijających się" lub trzeciego świata ale istotnych dla wszystkich gospodarstw rodzinnych jak również konsumentów w Europie, można wymienić:

-prawo do nasion (w tym pozyskiwanie własnych nasion, wymiana, sprzedaż)

-prawo dostępu i korzystania z medycyny tradycyjnej i naturalnej

-dostęp gospodarstw rodzinnych do rynków zbytu

-prawo do nie bycia narażanym na oddziaływanie chemikaliów i innych niebezpiecznych substancji

-wspieranie form rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego

-wspieranie i ułatwanie form sprzedaży bezpośredniej

-dostęp do zasobów wodnych

W czerwcu 2019 roku Społeczny Instytut Ekologiczny zorganizował warsztat dla rolników, organizacji i aktywistów zaangażowanych w obronę suwerenności żywnosciowej i wszystkiego co za nią stoi, podczas którego grupa robocza zastanawiała się nad kluczowymi elementami deklaracji, które sa najbardziej istotne dla Polski i tym w jaki sposób komunikować i informować decydentów aby jak najszybciej wprowadzić te aspekty w prawo krajowe (co nie obędzie się bez zmian na poziomie prawa UE). Osoby, które chciały by się właczyć w tego typu działania zapraszamy do kontaktu z ruchem Nyeleni Polska.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem deklaracji-do pobrania tutaj (tłumaczenie robocze wykonane na zlecenie Społecznego Instytutu Ekologicznego)Deklaracja Praw Chłopów_Pl

W momencie gdy wiele agend promowanych przez organizacje globalne stwarza wątpliwości co do ich rzeczywistych intencji oraz interesów, Deklaracja Praw Chłopów przywraca niejako nadzieję we właściwy kierunek rozwoju i rozumienia podstawowych praw i wolności na arenie międzynarodowej. Oznacza to również że działania oddolne nie pozostają bez efektu i nie jesteśmy zupełnie bezbronni wobec lobbingu i interesów wielkich korporacji.

Dodaj komentarz