Opryski chemiczne w sąsiedztwie upraw ekologicznych, to częsty problem z którym stykają sie rolnicy ekologiczny sasiadujący z konwencjonalnymi uprawami. Pomimo tego że regulacje zabraniają oprysków kiedy wieje wiatr, przypadki zanieczyszczeń w miejscach, gdzie pola sąsiadują nie są rzadkie i narażają rolnika ekologicznego nawet na utratę certyfikatu. Dlatego kluczowe jest natychmiastowe zgłaszanie takich przypadków przez rolnika ekologicznego do swojej jednostki certyfikującej oraz inspektoratu ochrony roślin.We wrześniu 2019 roku ukazały sie nowe wytyczne Generalnej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczące sposobu postępowania w takich przypadkach. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumpwującą kluczowe wytyczne.gdy sąsiad pryska

Dodaj komentarz