Proces certyfikacji i związane z nim wymogi oraz kontrole są jednym z elementów skutecznie zniechęcających rolników do przechodzenia na rolnictwo ekologiczne. Nie taki może jednak diabeł straszny jak go malują. Poniżej przedstawiamy zasadnicze etapy procesu certyfikacji : 

Rolnik sam wybiera jednostkę certyfikującą z pośród 12 upoważnionych przez MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Listę jednostek można pobrac tutaj https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace . Lokalizacja gospodarstwa nie ma znaczenia, można wybrać dowolną jednostkę. Warto wcześniej przejrzeć ich strony internetowe lub zapytać bardziej doświadczonych rolników jak oceniają współpracę z daną jednostką. Procedury są takie same dla wszystkich, jednak jak to wszędzie bywa-poziom obsługi, przejrzytość komunikacji, kultura osobista inspektorów mogą się różnić. Różnić się mogą również cenniki kontroli, zazwyczaj zależą od wielkości gospodarstwa i ilości działek. Niestety rzadko są na stronach, zwykle jest to od około 700 zł dla małych do około 1500 zł dla naprawdę dużych gospodarstw. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) rolnik ma możliwość otrzymania zwrotu całości lub części kosztów kontroli (pod określonymi warunkami). 

Składamy do jednostki oficjalny formularz "Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego", jest to oficjalny dokument do pobrania na stronach jednostek lub IJHARS (Inspekcia Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) który przypieczętowuje naszą decyzję przystąpienia do krajowego systemu certyfikacji. Podpisujemy umowę z jednostką i przygotowujemy komplet dokumentów, jednostka zwykle przesyła odpowiednie formularze. Są to: 

Po skompletowaniu wniosku, jednostka przygotowuje kontrolę (analizuje ewentualne obszary ryzyka, konieczność lub nie pobrania próbek) po czym przeprowadza ją w uzgodnionym terminie. Podstawowe elemety inspekcji obejmują: 

Po analizie dokumentacji pokontrolnej, jednostka podejmuje decyzję o przynaniu lub nie certyfikatu zgodności (w okresie konwersji nie jest to jeszcze prawo do używania logo rolnictwa ekologicznego). W przypadku drobnych naruszeń, stosowanę są upomnienia i ostrzeżenia (z wymogiem odpowiedniego skorygowania dokumentacji czy działań), Decyzja o odmowie certyfikatu dopiero kolejnym stopniem. Sankcje te określone są przez odpowiednie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa. 

Opłata za kontrolę jest należna niezależnie od wyniku kontroli. W praktyce rzadko się zdarza aby jednostka odmówiła certyfikatu jeżeli rolnik podszedł rzetelnie do tematu. Wszelkie wątpliwości warto omówić z doradcą jeszcze przed przystąpnieniem do procesu certyfikacji. Zdarzają się jednak przypadki zbyt restrykcyjnej interpretacji przepisów. Rolnikowi zawsze przysługuje odwołanie od decyzji jednostki certyfikującej.

 

 

 

Dodaj komentarz