Przedstawiamy poniżej najczęsciej spotykane problemy ze szkodnikami i chorobami w uprawie marchwi i zasady radzenia sobie z nimi. Warto pamiętać, że w rolnictwie ekologicznym podstawą jest zdrowa gleba a dzięki temu zdrowa, odpowiednio odżywiona roślina. Osiągnąć to można dzięki między innymi właściwemu zmianowaniu, przed i poplonom, oraz planowaniu siewu, zbioru i zabiegów profilaktycznych w odpowiednich momentach. 

Połyśnica marchwianka skuteczna w ochronie jest współrzędna uprawa marchwi z cebulą (np. pasowa) lub wsiew w rzędy kopru włoskiego. Larwy żerujące w korzeniach marchwi mogą powodować zamieranie młodych roślin lub widelcowate rozwidlenie korzeni. Larwy drugiego pokolenia – rozwijające się późnym latem oraz jesienią – drążą płytkie tunele w korzeniach 

Metody profilaktyki i zwalczania

– nie uprawiać marchwi w pierwszym roku po oborniku,

– wybierać stanowiska otwarte i wietrzne

– uprawy mechaniczne wykonywać po południu, kiedy mucha jest mniej aktywna.

– w czasie nalotu szkodnika opryskiwać silnie pachnącymi naparami lub olejkami ziołowymi w celu dezorientacji szkodnika

-najbardziej skutecznym sposobem ograniczania tego szkodnika jest przykrywanie plantacji  odpowiedniej gęstości markizetą (siatka o oczkach 0,6 mm).

Połyśnice są dosyć łatwe do identyfikacji, ponieważ różnią się od innych gatunków muchówek. Połyśnica ma jedną parę skrzydeł, ciało wysmukłe (długości do 5 mm), błyszczące, czarne, ze stożkowatym, ostro zakończonym odwłokiem. Głowa, bardzo krótkie, 3-członowe czułki i odnóża połyśnicy są koloru żółtopomarańczowego

 Larwy pierwszej generacji są szczególnie niebezpieczne dla roślin będących w fazie 2–4 liści. 

Jedna larwa może wówczas całkowicie zniszczyć do 10 młodych roślin. 

Larwy drugiej generacji pojawiają się od końca lipca i żerują w korzeniach spichrzowych aż do zbiorów – drążą korytarze, które wypełnione są odchodami. Uszkodzone starsze korzenie nie zamierają, nie nadają się jednak do przechowywania, z uwagi na ich szybkie gnicie spowodowane wtórnym porażeniem przez patogeny grzybowe i bakteryjne.

Drutowce

Zachować odpowiednie odstępstwo czasowe (larwy są najbardziej szkodliwe w 2 i 3 roku) Przeorywanie ziemi przy słonecznej i suchej pogodzie zmniejsza liczebność drutowców w stadium jaja i młodych larw, ponieważ są one wrażliwe na brak wilgoci i giną.

Rolnice

Zaleca się wykonanie głębokiej orki, a w okresie wegetacyjnym, kultywatorowanie lub opielanie, które niszczy gąsienice ukryte w ziemi. 

Do preparatów służących ograniczaniu występowania rolnic należą nawozy zawierające roślinne olejki eteryczne Activ Start (1 l /ha) + Noctua (1 l/ha). 

Najbardziej skutecznym sposobem ograniczania tego szkodnika jest przykrywanie plantacji odpowiedniej gęstości włókniną pp 17 lub markizetą (siatka o oczkach 1 x 1 mm jeszcze lepiej mniejszych 0,6 mm).

Mszyce

Sposoby ochrony :

Nie należy zakładać plantacji w bezpośrednim sąsiedztwie większych skupisk topól. 

 Opryski : (0,2%) zawierającymi olejek pomarańczowy, wyciągami z Quassia amara (gorzkli właściwej 3-4,5 kg/ha) lub preparatami na bazie oleju roślinnego w stężeniu 1-2%. Zabiegi te należy powtarzać w miarę potrzeby.

Alternaria naci marchwi i czarna zgnilizna korzeni

Sposoby ochrony : 

Należy przestrzegać 3- 4 letniej przerwy w uprawie marchwi na tym samym polu. Zaleca się systematyczne opryskiwanie preparatami wzmacniającymi z glonów morskich, gnojówkami roślinnymi szczególne z pokrzwy i czosnku.

Bakteryjna plamistość marchwi 

Profilaktyka i zwalczanie : przestrzegać prawidłowego zmianowania roślin.

Zgorzel gnilna korzeni marchwi i pietruszki

Profilaktyka i zwalczanie : Występowaniu choroby można zapobiegać tylko poprzez: przestrzeganie kilkuletniej (3-4 lata) przerwy w uprawie marchwi na tym samym polu, unikanie uprawy na glebach bardzo wilgotnych i z zastoiskami wodnymi, głęboką uprawę gleby przed siewem (z pogłębiaczem do 40 cm).

Korzystny wpływ na zdrowotność korzeni marchwi ma ich uprawa na redlinach lub podwyższonych zagonach oraz odpowiednia ochrona przedzbiorcza.

Mokra zgnilizna korzeniowych 

Profilaktyka i zwalczanie: Nie uprawiać marchwi na glebach ciężkich, zlewnych i nieprzepuszczalnych. Unikać wszelkiego typu uszkodzeń mechanicznych marchwi podczas zbioru i transportu. 

Chronić marchew przed szkodnikami uszkadzającymi korzenie, np. połyśnicą marchwianką, rolnicami, drutowcami. 

W trakcie mycia korzeni trzeba często zmieniać wodę. Po umyciu należy korzenie szybko osuszyć i umieścić w niskiej temperaturze. Systematycznie odkażać pomieszczenia i urządzenia przechowalnicze oraz urządzenia ważąco-pakujące.

 

Dodaj komentarz