W dniach 2-5 grudnia Społeczny Instytut Ekologiczny zorganizował międzynarodowe spotkanie warsztatowe w ramach projektu BOND https://www.bondproject.eu/. Celem spotkania było między innymi przeanalizowanie sytuacji dotyczącej polityki nasiennej w Europie, w świetle założeń art.19 Deklaracji o Prawach Chłopów i Innych Ludzi Pracujących na Obszarach Wiejskich (pisaliśmy o niej w czerwcu, jest to dokument przyjęty przez ONZ w grudniu 2018 roku). Tekst deklaracji można pobrać tutaj Deklaracja Praw Chłopów_Pl

Art.19 deklaracji mówi w szczególności o prawie chłopów (a więc rolników) do nasion oraz prawie do zachowywania,wymiany i sprzedaży własnych nasion. Doświadczeniami na temat tego, na ile prawo to jest realizowane wymieniali się rolnicy ekologiczni, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Serbii, Grecji, Macedonii, Bułgarii, Czech, Polski, Austrii, Włoch, Francji, Kosowa i Belgii. Jak powszechnie wiadomo prawo to nie jest realizowane w UE, i dlatego też większość krajów Unii na forum ONZ wstrzymała się od głosu podczas przyjmowania deklaracji. Debatowaliśmy o różnych aspektach prawa do nasion, o kwestii własności intelektualnej i tym że, nie powinna ona górować nad prawem które jest uznane od tej pory za powszechne prawo człowieka. Poruszaliśmy również problem dostępu do ekologicznych nasion certyfikowanych. Grupa ustaliła listę rekomendacji które należało by przedstawić politykom, w tym między innymi:

  • wspieranie tzw. chłopskich systemów zachowania i produkcji nasion,
  • ochrona i pomnażanie nasion odmian lokalnych i tradycyjnych,
  • wsparcie dla rolników którzy chcą rozpocząć produkcje nasion na rynek.

Rozmawialiśmy też o nowych regulacjach UE które, chcą zupełnie znieść możliwość stosowania nasion nie certyfikowanych w rolnictwie ekologicznym od roku 2035. Jest to duży problem, ze względu na ograniczoną ilość nasion ekologicznych na rynku oraz ich wysoką cenę, co wynika z całego systemu prawnego, który wspiera monopolizację produkcji przez duże firmy nasienne oraz powoduje nieopłacalność produkcji odmian, które nie nadają się do rolnictwa intensywnego.

Te zmiany, jak również wprowadzenie już od przyszłego roku "paszportów" dla każdego ruchu roś lin na terenie UE, stawiają pod dużym znakiem zapytania rzeczywiste intencje ustawodawców. Wzmożona kontrola i obciążanie rolników kolejnymi procedurami na pewno nie jest elementem wspierającym rolnictwo rodzinne i ekologiczne, jak również nie sprzyja budowaniu suwerenności żywnościowej. W tym konteśkcie przyjęcie Deklaracji o Prawach Chłopów i jasne podkreślenie w niej prawa do nasion oraz prawa ludzi do suwerenności żywnosciowej jest kamieniem milowym przeciwstawiającycm się niekorzystnym trendom w prawie europejskim. 

Dodaj komentarz