I

 

Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej odbyło się w Kopanicy nieopodal Jeleniej Góry w dniach 2-3 marca 2019. Ta zupełnie oddolna, bezinteresowna i finansowana społecznie inicjatywa połączyła ponad stu uczestników, w tym krajowe i regionalne organizacje, lokalnych rolników, społeczników, przetwórców, twórców, producentów żywności i konsumentów podczas dwóch dni pełnych intensywnych dyskusji, spotkań i wykładów. Wszystko wokół tematu suwerenności żywnościowej. A co to takiego? Na stronie Nyeleni Polska, organizacji patronującej forum, możemy przeczytać:   

Suwerenność żywnościowa to prawo ludzi do decydowania o ich własnej żywności, rolnictwie, hodowli zwierząt, rybołówstwie i systemach zarządzania nimi

Suwerenność żywnościowa nie sprzeciwia się handlowi lecz wspiera strategie i praktyki handlowe zgodne z prawem ludzi do bezpiecznego, zdrowego i zrównoważonego ekologicznie wytwarzania żywności

Temat poważny, spotkanie przebiegało jednak w niezwykle serdecznej atmosferze. I my tam byliśmy, miód i mleko piliśmy, jak również sery, wypieki, oleje i inne lokalne specjały degustowaliśmy. Rozmawialiśmy zaś szczególnie o  ochronie i namnażaniu bioróżnoroności rolniczej, sadach tradycyjnych, relacjach konsument-producent i oczywiście obowiązkowo o rolnictwie ekologicznym. FoodRentgen.eu  przedstawił między innymi wyniki raportu z niezależnych badań płatków śniadaniowych, zdecydowanie korzystne dla produktów z certyfikatem ekologicznym. Drugi dzień spotkania zorganizowany był wokół haseł:

Suwerenność Żywnościowa

Bioróżnorodność rolnicza

Wolność nasion

Założenia te, jak stwierdziło zgodnie obecne grono powinny stanowić fundamenty organizacji produkcji i dystrybucji żywności na planecie Ziemia :-). Tymczasem jednak, najważniejsze wydają się właśnie takie lokalne inicjatywy, które łączą rolników, sprzedawców, konsumentów, wokół podobnych wartości, budując wzajemne zaufanie i zrozumienie wokół świetnej jakości produktów spożywczych wytwarzanych z pasją, zaangażowaniem oraz pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Góry Izerskie są miejscem gdzie coraz więcej takich inicjatyw się rozwija- targ w Siedlęcinie, Letni Targ Perski Izerski, Paczka Izerska, Festiwal w Wolimierzu – to tylko niektóre z nich. Forum było okazją do wymiany informacji i inspiracji, zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym. Było też dowodem na to że świadomość wpływu jakości i sposobu produkcji żywności na nasze zdrowie, relacje oraz gospodarkę rośnie w Polsce bardzo szybko. 

 

Dodaj komentarz