W dniu 11 czerwca w Warszawie odbędzie się Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej organizowany przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio w Polsce oraz Carrefour Polska (inicjatora Koalicji).Wydarzenie to organizowane pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej oraz promocję polskiego rolnictwa ekologicznego.

Celem Kongresu jest w szczególnosci  upowszechnienie wiedzy i edukacji wszystkich środowisk na temat roli i znaczenia rolnictwa i żywności ekologicznej w życiu człowieka oraz w zrównoważonym rozwoju naszego kraju.

Na Kongres zapraszamy szczególnie rolników poważnie zainteresowanych konwersją na ekologię. Program kongresu można znaleźć pod adresem http://www.ecofood360.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać udział pod adresem http://ecofood360.pl/rejestracja

Dodaj komentarz